Cuma Hutbesi: Doğruluk Bir Erdemdir

Değerli Mü’minler!

Sevgili Peygamberimiz, içinde yaşadığı toplum tarafından “emin” vasfıyla bilinmiş, doğruluğun ve güvenilirliğin en güzel örneğini ortaya koymuş, O’nun temsil ettiği İslâm Dini de bir erdem olarak doğruluğu ve güvenilirliği ilke edinmiş, yalanı ve aldatmayı ise kesinlikle yasaklamıştır.

Allah Teâlâ’nın, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”[1] emrine uyarak özü ve sözüyle hakkaniyet ve adalet üzere bir hayat sürdüren Sevgili Peygamberimiz, mü’minlere de, “Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol!”[2] tavsiyesinde bulunmuş ve onları şöyle uyarmıştır: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.”[3]

Kıymetli Mü’minler!

Uzunca bir süre kendisi de ticaretle uğraştığından alım satımın bütün inceliklerini bilen Peygamberimiz’in (s.a.s) bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububat satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Peygamber Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandığı cevabını alan Allah Resûlü şöyle uyarmıştı: “Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Aldatan bizden değildir.[4]

Bir başka hadislerinde ise şöyle buyurmuşlardır: “Eğer bir satıcı, doğru söyler ve gerekli açıklamalarda bulunursa, alış verişi bereketlendirilir. Eğer yalan söyler ve kusurları gizlerse, alış verişinin bereketi yok olur.”[5]

Değerli Kardeşlerim!

Müslümanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalan ve aldatmanın her türlüsünden sakınması hem dinî hem de dünyevî açıdan görevidir.  Bu sebeple, doğruluk ve dürüstlük, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Sevgili Peygamberimiz ’in en önemli vasfı olduğu gibi, biz Müslümanların da vazgeçilmez özelliklerinden biri olmalıdır.

Ayrıca Müslümanın her türlü yalan, hile ve aldatmaya karşı uyanık olması da görevidir. Hiçbir insana zarar vermediği gibi başkaları tarafından zarara uğramamak için de dikkatli olmalıdır.

Rabbim bizleri doğruluktan ayırmasın. Aldatmaktan ve aldatılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin.
Furkan Avcı
Duisburg Merkez Camii Din Görevlisi

[1] Hûd, 11/112.
[2] Müslim, Îmân, 62.
[3] Müslim, Birr, 105.
[4] Müslim, Îmân, 164.
[5] Nesâî, Büyû’, 4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.