Cuma Hutbesi: Helal-Haram Duyarlılığı

Aziz Müminler!
Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Eğer siz sadece Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.“ 1

Değerli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz içinde yaşadığımız kâinatı sayamayacağımız nimetlerle istifademize sunmuştur. Bu nimetlerin pek çoğunu bizlere helal kılarken bir kısmına ise sınırlamalar getirmiştir. Lakin bu sınırlamalarda yine insanların yararı gözetilmiştir. Allah, gönderdiği kitaplar ve elçiler aracılığıyla neyin haram, neyin de helal olduğunu açıklamış ve kendisine inananların bu yasaklara dikkat etmesini istemiştir. Hakkında yasaklayıcı bir hüküm bulunmayan şeylerde ise insanlar serbest bırakılmışlardır.

Kardeşlerim!
Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinen yapılması veya yenip içilmesi yasaklanmayan, serbest bırakılan şey demektir.
Haram ise, kesin olarak yasaklanan şeydir. Helal ve haramı belirlemek ise sadece Allah’a ve O’nun izniyle de Hz. Peygamber’e aittir. Bu bakımdan insanların kendi arzularına göre helal ve haram sınırlarını belirlemesi şiddetle yasaklanmıştır.

Aziz Müminler!
Dinimiz helal ve haram duyarlılığına sahip olmamızı, her alanda olduğu gibi helal ve haram konusunda da sorumluluk bilinciyle hareket etmemizi emretmektedir. Her konuda bize en güzel örnek olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) helal-haram duyarlılığı hususunda da: “Helal bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur…”2 uyarısını yaparak sadece haramdan ve harama giden yollardan kaçınmamızı değil, haram şüphesi taşıyan işlerden de uzak durmamızı öğütlemektedir.

Muhterem Müminler!
Hiç şüphe yok ki helal-haram duyarlılığı başta insanlar arasında olmak üzere hayatın her alanında hak ve hukukun gözetilmesine vesile olur. Bu duyarlılık insanları iyiliğe, doğruluğa ve helal kazanca yöneltirken, diğer taraftan insanların huzurunu bozan hırsızlık, gasp ve yetim malına el uzatma gibi meşru olmayan her türlü kazançtan uzak durmaya sevk eder. Bu nedenle helal-haram duyarlılığımızı en üst seviyede muhafaza etmemiz, ailemizin nafakasını helal yollardan temin etmemiz, toplumların temel hak ve özgürlüklerini ihlal edecek her türlü davranıştan uzak durmamız gerekir.
Helal ve haramlara dikkat ederek yaşayan, iman ve takva ile Allah`ın huzuruna çıkabilenlere ne mutlu!

 

Muhammed GÜLLÜCE
DITIB Ronnenberg Camii Din Görevlisi

1 Bakara, 2/172
2 M4094 Müslim, Müsâkât, 107

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.