Cuma Hutbesi: Kadir Gecesi

Bireysel ve toplumsal duyarlılığımızın zirveye ulaştığı rahmet, mağfiret ve bağışlanma iklimi olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Mübarek Ramazan’a yaklaştık, ulaştık, yarıladık derken, şimdi de ona elveda diyoruz. Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllerimize hoş geldi, safalar getirdi. Umarım bizleri de hoş bulmuş, kusurlarımızı da hoş görmüş ve bizlerden hoşnut olmuştur.

Kıymetli Kardeşlerim!

Mübarek Ramazan ayı öylesine cömerttir ki; misafir olduğu gönüllere hediyeler bırakmadan ayrılmaz. Bizler bu hediyelerle teselli bulur, bir sonraki Ramazan ayını özlemle bekler dururuz. O hediye, bir geceyi binlerce geceden kıymetli yapan mübarek Kadir Gecesi ve bu gece nazil olan Kur’an-ı Kerim’dir.

Allah’ın insanla iletişime geçmesi, ona rehberlik etmesi, doğruyu yanlışı öğretmesi gerçekten çok muhteşem bir olaydır. Yüce Allah, insan fıtratına temel kodları işlemiş olmakla beraber, rehberliği bizzat kendisi üstlenmiş, akıl sahiplerinin öğüt alması için muazzam bir bildiri göndererek insanlığa olan şefkat ve merhametini bir kez daha göstermiştir.

Değerli Müminler!

İnsanlığın huzuru, refahı ve mutluluğu için göndermiş olduğu son ilahi vahyin inmeye başladığı zaman dilimi olan Kadir Gecesi’ni bu gece inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Kadir gecesinde milyonlarca mümin kalbi tek bir kalp olup aynı ritimde atacak, milyonlarca el semaya açılarak sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya insanlarının huzuru, refahı ve barışı adına baş eğik, gönül mahzun, ses titrek, göz nemli bir halde Yüce Yaratıcı’ya niyazda bulunacaktır.

Aziz Kardeşlerim!

Allah kerimdir. Cömertlikte sınırı olmayandır. Kuran’ın inmeye başladığı gecenin bereketi ifade edilirken bu gecenin bin aydan hayırlı olarak nitelendirilmesi, Cenab-ı Hakk’ın kullarına olan lütufkârlığının ve cömertliğinin dikkat çekici bir örneğini oluşturmaktadır.1

Bin ay, yaklaşık seksen üç yıllık bir zaman dilimine tekabül eder. Bu da bizlere Kadir Gecesi’nin aslında bir ömre bedel bir gece olduğunu gösterir. Öyle ömürler vardır ki, bir gün gibi gelir geçer. Basittir, bayağıdır, unutulur. Öyle günler, geceler de vardır ki ömre bedeldir, unutulmaz. Sözün özü şudur: Bir gece ki, içinde şayet Kur’an varsa kıymetli, bir ömür ki, içinde Kuran yoksa sıradandır.

Muhterem Kardeşlerim!

Kur’an, Müslümanın hayat kitabı, yaşam kaynağı ve temel ders kitabıdır. Kur’an’ın ahlakıyla ahlaklandığımız, onun çizdiği ufuklarda yaşadığımız zaman dilimlerinde, çağa ışık tutan örnek projelere imza attık. Ondan uzaklaştığımız zaman ise her şeye karşı yabancılaşır olduk. Her yabancılaşmada ayaklarımız kaydı, hatalar yaptık. Müslümanların yaptığı hatalar, İslam’ın ve Kur’an’ın hataları gibi değerlendirilerek İslam ile insan arasına kalın duvarlar örüldü. İslam’ın sevgi ve barış dini olduğu unutuldu. Oysa ki Yüce Allah’ın ‘dosdoğru yolum’ dediği ve ona uymamızı istediği, ucu cennete uzanan bu yolda, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek vardır. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm insanlığa barış, adalet ve hoşgörü ortamı sunabilmek vardır. İnsanlara ve tabiata karşı duyarlı olmak vardır. Kötülükten, iffetsizlikten uzak durmak, hayata ve canlılara saygılı olmak vardır. Yoksula, kimsesize yardımcı olmak, onların yükünü hafifletmek vardır.

Kardeşlerim!

Geçen senenin Ramazan ayı içinde bağışladığınız fitre ve zekâtlarınız, hamdolsun, yıl içerisinde geleceğimizin teminatı olan çok sayıda öğrencimizin eğitim hayatına ve nice fakir-fukara ve yetimin umutlarına adeta can suyu olmuştur.

Bu vesileyle, zekât ve fitrelerimizi DITIB camileri din görevlilerine makbuz mukabilinde verebileceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, güven ve huzur gecesi olan bu gecenin esenliğinden bütün insanlık ailesinin nasipdâr olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

DİTİB Hutbe Komisyonu

1 Kadr, 97/1-5