Cuma Hutbesi: Neslin Korunması ve İffet

Değerli Müslümanlar!

Dinimiz İslâm, zararları ve olumsuz etkileri saymakla bitmeyen zina vb. gayr-ı meşru ilişkileri yasaklamıştır. Huzurlu bir hayat ve huzurlu bir toplum için cinsel ihtiyaç, istek ve arzuların giderilme yolunun meşru evlilik olduğunu bildirmiştir.

İnsanın maddî ve mânevî bütün ihtiyaçlarının makul ve dengeli bir şekilde karşılanması gerekir. Bu nedenle İslâm, belli esaslar koymak suretiyle hem cinsel hayatı korumayı hedeflemiş, hem de olumsuz davranış ve aşırılıkları önlemeyi amaç edinmiştir.

Değerli kardeşlerim!

Zinayı çirkin bir iş, kötü bir yol olarak tanımlayan Yüce Allah, “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”[1] buyurarak bu günahın işlenmesi bir tarafa, ona yaklaşılmasını dahi yasaklamıştır.

Peygamberimiz (s.a.s) de zinaya giden yolları kapatmak için, “Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur.”[2]  buyurmuştur.

Kıymetli kardeşlerim!

Dinimiz meşru cinsel yaşamın sınırlarını belirlemiştir. Günaha düşülmemesi için gerekli tedbirleri de almış ve zinaya götüren yolları önlemeye önem vermiştir.

Diğer taraftan hayâ, iffet ve edepli olmak ise teşvik edilmiştir. Allah Teâlâ, inanan erkeklerden ve kadınlardan gözlerini haramdan sakınmalarını ve iffetli olmalarını istemiş,[3] kulak, göz ve kalbin dahi sorumlu tutulacağını haber vermiştir.[4] Kötülüğün açığından da gizlisinden de uzak durulması tavsiye edilmiştir.[5]

Müslümanlardan her zaman iffetli olmalarını isteyen Allah Resûlü de, iffetli davranış sergileyenleri övmüş ve onları Allah’ın rızasına erişmekle müjdelemiştir. İffetli kimselerin cennete girecek ilk üç grup arasında yer alacaklarını bildirmiş,[6] imkânı olduğu halde sadece Allah rızasını gözeterek zinaya yaklaşmayan kimselerin ayrıca mükâfatlandırılacaklarını müjdelemiştir.

Zira Peygamberimizin haber verdiğine göre, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah’ın kendi arşının gölgesine alacağı yedi sınıf insandan biri de, “Ben Allah’tan korkarım” diyerek zinaya yaklaşmayan kişiler olacaktır.[7]

Değerli kardeşlerim!

Ailemizi, yavrularımızı, gençlerimizi zina ve benzeri kötülüklerden koruyacak önlemleri almaya ve mahremiyet eğitimine ihtiyacımız var. Bu nedenle ailenin temelini oluşturan muhabbet, merhamet, sevgi, iffet ve hayâ gibi değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hususunda hepimize düşen görevleri ve sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Yüce Rabbim, bizleri bu sorumluluklarının bilincinde olan kullarından eylesin.

DİTİB Hutbe Komisyonu

[1] İsra, 32.
[2] Buhari, Nikah, 2.
[3] Nûr, 24/30-31.
[4] İsrâ, 17/36.
[5] En’âm, 6/151.
[6] Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 13.
[7] Buhârî, Zekât, 16.

Bir yorum

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.