Düğün ve Geleneklerimiz

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ


Aziz Cemaat!

Toplumları toplum yapan özelliklerden biri de örf ve adetlerimizdir. Evlilik öncesi yaptığımız düğünlerimiz ve o düğünlerdeki geleneklerimiz de bunlardan biridir.Nikâh ve düğünlerle, mukaddes aile yuvasının kurulmasına bilfiil başlanmış olur. O mukaddes yuvayı oluşturanlar geçici menfaatler için bir araya gelmezler. Tam aksine neşe ve hüzünde bir olmak, ölünceye kadar aynı yastığa baş koymak ve ailenin gülleri mesabesinde evlatlara sahip olmak için o yuvayı oluştururlar. Kurulan yuvanın temelleri ne kadar sağlam olursa yuva da o kadar uzun ömürlü olur.

Değerli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz Nur Suresi 32. ayette,  içimizden bekar olanların evlendirilmesini tavsiye etmekte, bekar olanların yoksul olması halinde Allah’ın onları lütfuyla zenginleştireceği müjdesini vermektedir.  Ayrıca “Allah ev yapana ve düğün edene yardım eder.” diyen atalarımız, evlatlarını evlendirenlere, düğün masrafları konusunda Allah’ın çeşitli imkânlar bahşedeceğini ifade etmektedirler.Kıymetli Müminler!
Aileler, düğün ve nikâh esnasında birbirlerine azami ölçüde yardımcı olmalıdırlar. Küçük şeyler için karşı tarafı sıkıntıya sokmak, daha sonra hiç yüz yüze gelmeyecekmiş gibi aşırı isteklerde bulunarak dünür olduğu aileyi darda bırakmak hiç de doğru değildir. Çünkü peygamber efendimiz; “Nikâhın hayırlısı kolay olandır.”1 buyurmak suretiyle aile yuvasının kurulmasında kolaylığı teşvik etmiştir.

Aziz Kardeşlerim!
“Ahlaki bozulmanın günümüzde karşılaşılan şekillerinden biri de nikâhsız beraber yaşama veya geçici nikâh diye tabir edilen uygulamalardır. Şu husus asla unutulmamalıdır ki, İslam dini, evliliğin devamlı olmak üzere kurulmasını öngörmüş, nikâh akdinin sıhhati için bunu şart koşmuştur. Yeni bir aile, ancak dinen ve hukuken geçerli bir nikâhla kurulur. Çeşitli mazeretler ileri sürerek geçici veya belli bir zaman için kıyılan nikâhlar dinimizce geçerli değildir.

 


Muhterem Müslümanlar!

Evlilik, insanın sağlıklı ve düzenli bir hayata sahip olmasını sağlar. Dolayısıyla kurulacak yuvalar gereksiz masraflarla zorlaştırılmamalı, israf boyutuna varan düğünlerden kaçınılmalıdır.Düğünler, yeni bir yuva kurmanın sevinç ve mutluluğunun yakın akraba ve komşularla paylaşılmasıdır. Mutlu bir hayatın başlangıcı olan düğünlerimiz, Yüce Allah’ın rızasına uygun olmalıdır.

Peygamberimiz(s.a.s.) de “düğünlerin neşe ve coşku içerisinde yapılmasını uygun görmüş, israfsız ve sade düğünler yapılmasını tavsiye etmiştir.”2

Öyleyse, düğün ve sünnet cemiyetlerinde ölçülü olmaya, kimseyi incitmemeye ve Allah’ın rızasını gözetmeye özen gösterelim.

Hutbemi, bir hadisi şerif mealiyle bitiriyorum: “Size, dinî, ahlâkî yaşantısı hoşunuza giden kimseler geldiğinde, onları evlendirin. Aksi takdirde yeryüzünde kargaşa ve büyük bir ahlâkî bozukluk olur.”3Hutbe Komisyonu

1.    Ebu Davud, “Nikah”,31
2.    Bu bölüm, Minberden Öğütler adlı D.İ.B. hutbe kitabından alınmıştır.
3.    Tirmizi, Nikah, 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.