Elveda Ya Şehr-i Ramazan

Hakk emrini ettik eda,
Nefsimizi kıldık feda;
Kavuştursun bizi Hüda,
Şehr-i Ramazan elveda…