Kur’an-ı kerim okumanın fazileti

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.” (Riyazü’s Salihin, No.933)